Garanciális feltételek

1. A webshopunkban található gyerekágyakra, bútorokra és matracokra 14 napos visszavásárlási garanciát biztosítunk

2. A webshopunkban található gyerekágyakra, bútorokra és matracokra 1 év minőség garanciát biztosítunk

Ha garanciális kérdése van, bátran tegye fel elérhetőségeinken:

E-mail: info[a]alomszuszek.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +3670-336-8877 (Hétköznap 9-17 óráig hívható)

 

TERMÉKGARANCIA

A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztasson bennünket. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: - elsősorban kicseréljük - ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (kicserélés esetén a visszaküldés költsége)a Frank Beds Kft.-t terhelik.

GARANCIA ÁLTALÁNOS  TÁJÉKOZTATÓ

 1. Az átvételt követően a kartoncsomagolás kibontásakor kérjük az elemek alapos átvizsgálását, az esetlegesen sérült elemek haladéktalan bejelentését (fényképfelvétellel igazolva) a forgalmazó felé, hogy a garanciális csere még az összeszerelés előtt végrehajtható legyen!
 2. Az ágyat rendeltetésének megfelelően kell használni.
 3. Az ágy gyermekek számára készült alvás céljából.
 4. Az ágyat tilos kitenni hőingadozásnak, kültéren használni, tárolni.
 5. A szerelőkészlet és a szerelési útmutató az ágy tartozéka.
 6. Az ágyat a szerelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően, az ábrák alapján értelemszerűen kell összeszerelni.

GARANCIA:

 1. Termékre a vásárlástól számított 12 havi időtartamra biztosítunk garanciát a vásárlást igazoló számla ellenében.
 2. A garancia nem terjed ki:
  - a termék helytelen használatából és nem megfelelő összerakásából adódóan keletkezett károkra,
  - a termék rendeltetésszerű használata során előforduló természetes kopására, elhasználódására,
  - a termék használata során keletkezett sérülésekre,
  - a fa természetes elszíneződésére.
 3. Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a panaszt, ha úgy találja, hogy:
  - a termék nincs megfelelően összeszerelve,
  - a terméken az összeszerelési útmutatóban nem szereplő bármilyen változtatást végeztek el, 
  - a terméket nem megfelelő módon használták és emiatt károsodást szenvedett.
 4. A garanciális elemcserékre, pótlásokra a forgalmazó 15 munkanapon belül vállal kötelezettséget, attól az időponttól kezdve, hogy a csere vagy a pótlás iránti igényt a Fogyasztó írásban bejelenti a forgalmazó felé. Rendkívüli esetekben (a cseréhez pótláshoz szükséges anyagok hiánya, gazdasági probléma, stb.) a csereidőszak meghosszabbítható 30 munkanapra.
  A hibás áru visszaszállításának költségét a Forgalmazó vállalja.
 5. A garanciális panaszokat írásban vagy e-mailben kell eljuttatni a Forgalmazóhoz a hiba leírásával ésfényképmelléklettel!
 6. A termék esetleges cseréjéréről vagy a hiba kijavíthatóságáról a gyártó vagy a Forgalmazó dönt.
 7. Fogyasztó köteles az árut átvételkor megvizsgálni. Amennyiben a kartoncsomagoláson sérülést észlel, úgy azt az átvételkor köteles a futárnak jelezni és azt írásban rögzíteni.
 8. A jelen garanciális feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet   rendelkezései az irányadóak.

ELÁLLÁSI JOG

1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-ában foglaltak alapján a Fogyasztót a vásárolt termék átvételének napjától számított 14 napig indoklási kötelezettség nélküli elállási jog illeti meg.

2. Az elállási jog gyakorlása írásban érvényes, amelynek közlése történhet postai vagy elektronikus úton a termék pontos megjelölésével.

3. Társaságunk az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül köteles az elállási joggal érintett termék árát a Fogyasztónak visszafizetni. Társaságunk az esetleges visszafizetéseket átutalással teljesíti az áru visszaérkezését és ellenőrzését követően. Társaságunk a visszafizetést mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó az elállási joggal érintett terméket vissza nem küldte, vagy nem igazolta kétséget kizáróan (csomagszám, fuvarlevélszám, stb.) a termék visszaküldését.

4. A Fogyasztó köteles a termék eredeti csomagolását az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártáig megőrizni és elállási jog gyakorlása esetén az eredeti csomagolásban szétszerelve és biztonságos szállításra alkalmas állapotban visszaküldeni! Amennyiben a termék nincs szállításra alkalmas állapotúra becsomagolva, úgy a terméket a futárunk nem veszi át!

5. Amennyiben a Fogyasztó nem a 4. pontban meghatározott módon küldi vissza a terméket, úgy társaságunk érvényesíteni fogja a szállítás során keletkezett értékcsökkenést a visszatérítendő összeg terhére.

6. A társaságunk által kifogásolt, a termék Fogyasztó általi átvételét követően keletkezett, nem rendeltetésszerű használatból, összeszerelésből eredő hibákat Társaságunk fényképfelvételekkel köteles igazolni Vásárló felé az értékcsökkenés megállapítása végett.

7. A visszaszállíttatás költségét a Forgalmazó vállalja.

8. Társaságunk valamennyi elérhetősége megtalálható a termékhez mellékelt számlán.

9. Fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 3. pontja alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ennek alapján tehát a vállalkozások, vállalkozók nem minősülnek fogyasztóknak, az elállási jog rájuk nem terjed ki!

10. A jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Kívánjuk, hogy bútora minél több örömöt szerezzen Önnek és Gyermekeinek!